Nieuwe databron en functionaliteit: EDM persoonsinformatie & ID-checker

Nieuwe databron en functionaliteit: EDM persoonsinformatie & ID-checker

De afgelopen week zijn wij bezig geweest om een nieuwe databron & nieuwe functionaliteit in te bouwen in ons platform: personendata geleverd door EDM en de ID-checker. Nog niet helemaal af, maar de voortgang is uitstekend!


De Personendata bestaat uit onder meer NAW- en contactgegevens van bijna alle inwoners van Nederland. Deze informatie kan vervolgens binnen ons landschap ingezet worden voor verdere verrijking tegenover andere door ons aangeboden databronnen, verwerkt worden tot bijvoorbeeld scorecards of door de gebruiker zelf aangevuld worden met info uit andere of eigen bronnen. Ook controles en validaties behoren tot de mogelijkheden.

Het is evident dat dergelijke informatie onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt en dus uitsluitend ter beschikking mag worden gesteld onder stringente voorwaarden. Één van deze voorwaarden is dat persoonsinformatie alleen gedeeld mag worden met partijen die reeds een relatie met de betreffende natuurlijke persoon hebben. Om dit te borgen hebben we een behoorlijk complex controleroutine ingebouwd - als de gebruiker niet aantoonbaar kan maken dat er sprake is van een relatie met het persoon, wordt er geen informatie geleverd. Simpel zat, toch? En ook nog eens een uitbreiding op onze dienstverlening:


Er is in de markt behoefte aan een validatiesysteem, waarmee gebruikersorganisaties hun datasets kunnen valideren. Wij hebben onze validatiemodule hiervoor omgebouwd tot een nieuwe dienst: de ID-checker. Kort gezegd bestaat deze dienst eruit dat wij persoonsdata ontvangen en vergelijken met onze dataset. Als er geen match wordt gevonden melden we dat terug, als er wél een match wordt gevonden gaan we zoeken naar verschillen. Aangetroffen verschillen worden vervolgens teruggekoppeld aan de gebruiker, waarmee de kwaliteit van de persoonsdata verbeterd kan worden.

Dus ook deze week is er veel gebeurd!

Met vriendelijke groet,

Bas & Cor